e-tan防水膠箱

防水膠箱 防水配電箱 電控箱 防水箱 電箱

詳細規格

ES 系列 #選配
尺寸 AG AT PCG PCT 適用固定架 底板樣式
寬 x 高 x 深 (mm)
(包含盒蓋)
盒身
ABS
盒蓋
ABS
盒身
ABS
盒蓋
PC
盒身
PC
盒蓋
PC
盒身
PC
盒蓋
PC
鐵底板 塑膠底板
灰色蓋 透明蓋 灰色蓋 透明蓋 1.6 mm > 3.2 mm
65 x 95 x 55 ES-AG-060905 ES-AT-060905 ES-PCG-060905 ES-PCT-060905 Image
B40.00

Image
PB30.00
M0609
75 x 105 x 55 ES-AG-071005 ES-AT-071005 ES-PCG-071005 ES-PCT-071005 M0710
80 x 80 x 60 ES-AG-080806 ES-AT-080806 ES-PCG-080806 ES-PCT-080806 M0808
80 x 110 x 50 ES-AG-081105 ES-AT-081105 ES-PCG-081105 ES-PCT-081105 M0811
80 x 110 x 70 ES-AG-081107 ES-AT-081107 ES-PCG-081107 ES-PCT-081107 M0811
80 x 110 x 85 ES-AG-081108 ES-AT-081108 ES-PCG-081108 ES-PCT-081108 M0811 0811 PL
80 x 130 x 70 ES-AG-081307 ES-AT-081307 ES-PCG-081307 ES-PCT-081307 M0813 0813 PL
80 x 130 x 85 ES-AG-081308 ES-AT-081308 ES-PCG-081308 ES-PCT-081308 M0813 0813 PL
80 x 160 x 55 ES-AG-081605 ES-AT-081605 ES-PCG-081605 ES-PCT-081605 M0816 0816 PL
80 x 160 x 85 ES-AG-081608 ES-AT-081608 ES-PCG-081608 ES-PCT-081608 M0816 0816 PL
80 x 180 x 70 ES-AG-081807 ES-AT-081807 ES-PCG-081807 ES-PCT-081807 M0818 0818 PL
80 x 180 x 85 ES-AG-081808 ES-AT-081808 ES-PCG-081808 ES-PCT-081808 M0818 0818 PL
80 x 250 x 70 ES-AG-082507 ES-AT-082507 ES-PCG-082507 ES-PCT-082507 M0825
80 x 250 x 85 ES-AG-082508 ES-AT-082508 ES-PCG-082508 ES-PCT-082508 M0825
100 x 100 x 75 ES-AG-101007 ES-AT-101007 ES-PCG-101007 ES-PCT-101007 M1010 1010 PL
100 x 100 x 100 ES-AG-101010 ES-AT-101010 ES-PCG-101010 ES-PCT-101010 M1010 1010 PL
100 x 180 x 70 ES-AG-101807 ES-AT-101807 ES-PCG-101807 ES-PCT-101807 M1018 1018 PL
100 x 200 x 70 ES-AG-102007 ES-AT-102007 ES-PCG-102007 ES-PCT-102007 M1020 1020 PL
100 x 230 x 70 ES-AG-102307 ES-AT-102307 ES-PCG-102307 ES-PCT-102307 M1023 1023 PL
125 x 125 x 75 ES-AG-121207 ES-AT-121207 ES-PCG-121207 ES-PCT-121207 M1212 1212 PL
125 x 125 x 100 ES-AG-121210 ES-AT-121210 ES-PCG-121210 ES-PCT-121210 M1212 1212 PL
125 x 175 x 75 ES-AG-121707 ES-AT-121707 ES-PCG-121707 ES-PCT-121707 M1217 1217 PL
125 x 175 x 75 *ES-AG-121707O *ES-AT-121707O *ES-PCG-121707O *ES-PCT-121707O M1217 1217 PL
125 x 175 x 100 ES-AG-121710 ES-AT-121710 ES-PCG-121710 ES-PCT-121710 M1217 1217 PL
125 x 175 x 100 *ES-AG-121710O *ES-AT-121710O *ES-PCG-121710O *ES-PCT-121710O M1217 1217 PL
140 x 170 x 95 ES-AG-141709 ES-AT-141709 ES-PCG-141709 ES-PCT-141709 M1417 1417 PL
140 x 230 x 95 ES-AG-142309 ES-AT-142309 ES-PCG-142309 ES-PCT-142309 M1423 1423 PL
150 x 150 x 75 ES-AG-151507 ES-AT-151507 ES-PCG-151507 ES-PCT-151507 M1515 1515 PL
150 x 150 x 100 ES-AG-151510 ES-AT-151510 ES-PCG-151510 ES-PCT-151510 M1515 1515 PL
150 x 200 x 75 ES-AG-152007 ES-AT-152007 ES-PCG-152007 ES-PCT-152007 M1520 1520 PL
150 x 200 x 100 ES-AG-152010 ES-AT-152010 ES-PCG-152010 ES-PCT-152010 M1520 1520 PL
150 x 200 x 130 ES-AG-152013 ES-AT-152013 ES-PCG-152013 ES-PCT-152013 M1520 1520 PL
150 x 200 x 160 ES-AG-152016 ES-AT-152016 ES-PCG-152016 ES-PCT-152016 M1520 1520 PL
150 x 250 x 100 ES-AG-152510 ES-AT-152510 ES-PCG-152510 ES-PCT-152510 M1525 1525 PL
150 x 250 x 130 ES-AG-152513 ES-AT-152513 ES-PCG-152513 ES-PCT-152513 M1525 1525 PL
160 x 160 x 70 ES-AG-161607 ES-AT-161607 ES-PCG-161607 ES-PCT-161607 M1616 1616 PL
170 x 250 x 75 ES-AG-172507 ES-AT-172507 ES-PCG-172507 ES-PCT-172507 M1725 1725 PL
170 x 250 x 75 *ES-AG-172507O *ES-AT-172507O *ES-PCG-172507O *ES-PCT-172507O M1725 1725 PL
170 x 250 x 100 ES-AG-172510 ES-AT-172510 ES-PCG-172510 ES-PCT-172510 M1725 1725 PL
170 x 250 x 100 *ES-AG-172510O *ES-AT-172510O *ES-PCG-172510O *ES-PCT-172510O M1725 1725 PL
200 x 200 x 100 ES-AG-202010 ES-AT-202010 ES-PCG-202010 ES-PCT-202010 M2121 2020 PL
200 x 200 x 130 ES-AG-202013 ES-AT-202013 ES-PCG-202013 ES-PCT-202013 M2121 2020 PL
200 x 200 x 160 ES-AG-202016 ES-AT-202016 ES-PCG-202016 ES-PCT-202016 M2121 2020 PL