e-tan防水膠箱

防水膠箱 防水配電箱 電控箱 防水箱 電箱

詳細規格

ET 系列 #選配
尺寸 AG AT PCG PCT 適用固定架 底板樣式
寬 x 高 x 深 (mm)
( 包含盒蓋 )
盒身
ABS
盒蓋
ABS
盒身
ABS
盒蓋
PC
盒身
PC
盒蓋
PC
盒身
PC
盒蓋
PC
鐵底板 塑膠底板
灰色蓋 透明蓋 灰色蓋 透明蓋 1.6 mm > 3.2 mm
190 x 190 x 130 ET-AG-191913 ET-AT-191913 ET-PCG-191913 ET-PCT-191913 B50 M1919 1919 PL
190 x 280 x 130 ET-AG-192813 ET-AT-192813 ET-PCG-192813 ET-PCT-192813 M1928 1928 PL
190 x 280 x 180 ET-AG-192818 ET-AT-192818 ET-PCG-192818 ET-PCT-192818 M1928 1928 PL
190 x 380 x 130 ET-AG-193813 ET-AT-193813 ET-PCG-193813 ET-PCT-193813 M1938 1938 PL
190 x 380 x 180 ET-AG-193818 ET-AT-193818 ET-PCG-193818 ET-PCT-193818 M1938 1938 PL
280 x 280 x 130 ET-AG-282813 ET-AT-282813 ET-PCG-282813 ET-PCT-282813 M2828 2828 PL
280 x 340 x 130 ET-AG-283413 ET-AT-283413 ET-PCG-283413 ET-PCT-283413 M2834 2834 PL
280 x 380 x 130 ET-AG-283813 ET-AT-283813 ET-PCG-283813 ET-PCT-283813 M2838 2838 PL
280 x 380 x 180 ET-AG-283818 ET-AT-283818 ET-PCG-283818 ET-PCT-283818 M2838 2838 PL
280 x 560 x 130 ET-AG-285613 ET-AT-285613 ET-PCG-285613 ET-PCT-285613 B60 M2856 2828 PL x 2
380 x 580 x 180 ET-AG-385618 ET-AT-385618 ET-PCG-385618 ET-PCT-385618 M3856 2838 PL x 2